Lege oharra eta Pribatutasun-politika

LEGE OHARRA, PRIBATUTASUN POLITIKA ETA ERABILTZEKO BALDINTZAK.

Informazioaren Gizarteko eta Merkataritza Elektronikoko zerbitzuei buruzko 34/2002 Legeak (aurrerantzean IGMEZL) aurreikusten dituen betebeharrei jarraikiz, honako hau adierazten du IRIA MORENO S.L.U domeinua CIF B75147777 zenbakidun IFK eta helbidea TXIQUITO DE EIBAR, 10 BJS; EIBAR 20600 (GIPUZKOA)

IRIA MORENO S.L.U inskribaturik dagoela el Registro Mercantil de Gipuzkoa, 27730, folio 187, sección 0 y hoja SS-38280, inscripción 1ª.

IRIA MORENO S.L.U (e)k ezin du bere gain hartu bere orrialdeetan agertutako informazioaren erabilera okerraren, desegokiaren edo ez-legezkoaren ondoriozko erantzukizunik; eta gune honetara jotzen duen erabiltzaileak bertan jasota dauden lege-oharrak onartzen ditu gunera sartzen den unean bertan.

Legeak ezarritako mugekin IRIA MORENO S.L.U -k ez du bere gain hartuko Interneteko orrietan jasotzen diren datuen edo informazioen egiazkotasunik, osotasunik, gaurkotasunik eta zehaztasunik ezaren ondoriozko erantzukizunik. IRIA MORENO S.L.U. ren Interneteko orrietako edukia eta informazioa euren lanbiderako behar bezala kualifikatuta dauden profesionalek landutakoak dira. Hala ere, edukiek eta informazioak ez dute aipatutakoa lotzen, eta ez dira inolako iritzi edo legezko aholkurik; izan ere, informatzeko eta hedapenerako soilik eskaintzeko den zerbitzua da.

IRIA MORENO S.L.U ren Internet orriek beste gune batzuetarako estekak eduki ditzakete. Beraz, hirugarrenen orrietan ager daitekeen edukiagatiko erantzukizunik ezin du bere gain hartu. Webgune honetan dauden testu, irudi, soinu, animazio, software eta gainerako eduki guztiak IRIA MORENO S.L.U renak edo haren lizentziadunenak dira. 


 

DATU PERTSONALEN BABESA 

Datu Pertsonalen Babeserako araudiaren arabera, idatzi honen bidez emandako datu pertsonalak jasotzeko adostasuna ematen da, zeinaren arduraduna IRIA MORENO S.L.Uden, Txiquito de Eibar, 10 Bjs; Eibar 20600 (Gipuzkoa) helbideaz. 

 

  • KONTAKTUAK: Tratamendu honen helburua eskaera honen eta Posta elektronikoaren eta kontaktuen agendaren kudeaketa eta kontrola. kudeaketa da. Datu hauek ez dira hirugarren pertsonei helaraziko eta jasoak izan diren helburuarentzat soilik beharrezko edota legezko diren bitartean gordeko dira.

Edonolan ere baimen honen ezeztatzea adierazteko aukera egongo da, eta baita datu horiek atzitzeko, aldatzeko, ezerezteko, aurka egiteko, tratamendua mugatzeko eta eramangarritasun eskubideak erabili ahalko dira. Eskubide hauen erabilera egiteko eskaerak  Txiquito de Eibar, 10 Bjs; Eibar 20600 (Gipuzkoa)helbidean burutu beharko dira

JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

Webgune hau IRIA MORENO S.L.Urena da. Berariaz kontrakorik adierazten ez bada, jabetza esklusibokoak dira webgune honen eta bertako orrien jabetza intelektualeko eskubidea eta ustiapen eta erreprodukzio eskubideak, sare sozialetan, pantailetan agertzea, bertako informazioa, itxura eta diseinua eta afiliaturiko beste zentro edo mendeko agentzia batera iristeko ezarritako loturak (“hiperestekak”).

Webgune honetan agertzen edo eskaintzen den edozein izendapen, diseinu eta/edo logotipo, produktu edo zerbitzu IRIA MORENO S.L.Uk, berari atxikitako edo/eta bere mendeko sozietateek edo hirugarrenek behar bezala erregistraturiko markak dira.

Marka horiek bere legezko titularrak ez diren beste pertsona batzuek behar ez bezala eta esapidezko baimenik gabe erabiltzea salaketa jartzeko arrazoi izan daiteke, eta Espainiako eta/edo Europako ordenamendu juridikoan dauden legezko bitarteko guztiak erabiliz jazarri ahal izango da.

Hirugarrenen jabego eta marka eskubideak behar bezala adierazita daude, eta gune honetan sartzen den edonork errespetatu behar ditu, eta ez da IRIA MORENO S.L.Uren erantzukizuna izango ERABILTZAILEAk egin dezakeen erabilera, azken honena izango baita erantzukizun guztia.


 

Erabilera pertsonal eta pribaturako soilik kopiatu edo inprimatu daitezke webgune honetako eta sare sozialetako edukiak. Debekatuta dago webgune honetako informazioa, edukiak edo oharrak erreproduzitzea, helaraztea, aldatzea edo ezabatzea IRIA MORENO S.L.Uk aldez aurretik eta idatziz horretarako baimenik eman ez badu.

IRIA MORENO S.L.Uk ez die erabiltzaileei transferitzen softwarearen jabetza. Erabiltzailea softwarea grabatzen den euskarriaren jabea da. IRIA MORENO S.L.Urenak dira jabetza industrial eta intelektualerako eskubide guztiak, bai eta softwareari dagozkionak ere. Erabiltzaileak softwarea webgune honetatik bere terminalera transferitzen badu, ezin izango du aztertzeko eta deskonpilatzeko disekzionatu, ez jatorrizko xede-kodearen bertsioa ez haren lengoaia beste kode edo lengoaia batera itzuli ere.

APLIKAGARRIA DEN LEGERIA ETA JURISDIKZIOA 

Honako baldintza orokor hauek Autonomia Erkidegoko legeriak eta, subsidiarioki Espainiakoak artezten ditu, eta beraien interpretazioak, aplikazioak eta betearazpenak eragin ditzaketen auzi guztietarako eskumena Donostiako Auzitegiek eta Epaitegiek dute. ERABILTZAILEAK, legezko ohar honetan jasotzen diren baldintza orokorrak onartzen dituenez, beren beregi uko egiten dio indarrean dagoen Prozedura Zibilaren Legearen aplikazioagatik legokiokeen edozein forori.